รีวิว DETENTION กักสยอง

จากเกมแก้ปริศนาแนวสยองขวัญสัญชาติไต้หวันที่ลือชื่อของค่าย Red Candle Games ในปี 2017 ได้รับการกล่าวขวัญในแง่การเล่าเรื่องที่ซับซ้อนและแหลมคม ในการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เลือด White Terror ของไต้หวันในยุคต่อต้านเผด็จการและการล่าสังหารคอมมิวนิสต์ในช่วงทศวรรษ 1960 มาผสมผสานกับเนื้อหาชวนติดตามกับความลับของตัวละครที่แสนจะดราม่าสะเทือนอารมณ์ แถมยังเวียนวนอยู่กับความเชื่อ ผี ปีศาจที่หลอกหลอนไม่ให้เราได้หลุดพ้นไปจากฉากหลังที่เป็นอาคารร้างในโรงเรียนได้โดยง่าย ดูหนังออนไลน์

 

รีวิว DETENTION กักสยอง

 

เรื่องย่อ : เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผี

เรื่องย่อ : เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผีเรื่องย่อ :

เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผีเรื่องย่อ : เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผีเรื่องย่อ : เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผีเรื่องย่อ : เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผีเรื่องย่อ :

รีวิว DETENTION กักสยอง

มื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผีเรื่องย่อ : เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผีเรื่องย่อ : เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผีเรื่องย่อ : เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่

คร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผีเรื่องย่อ : เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผีเรื่องย่อ :

เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น

แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผีเรื่องย่อ : เมื่อครูมิสเตอร์ชางและนักเรียนไฮสคูลได้ร่วมกันจัดกลุ่มการศึกษานอกกฎหมายที่เคร่งครัดในช่วงกฎอัยการศึกในปี 1962 ซึ่งไม่นานสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาตกหลุ่มรักกัน ถึงแม้จะเป็นกฎต้องห้ามรวมไปถึงเรื่องเสรีที่มีกฎหมายบังคับใช้ในยุคนั้น แตแล้วไม่นานเรื่องที่น่าเศร้าและฆาตกรรมก็เกิดขึ้น รีวิวหนังผี

ใส่ความเห็น